Sb forum speech.png DiscordLink.png FacebookLink.png RedditLink.png SteamLink.png TwitterLink.png YoutubeLink.png

Materials:pl

From Starbase wiki
Jump to navigation Jump to search
English Deutsch Français Русский 简体中文

Podsumowanie

Pokaz wszystkich obecnie znanych materiałów i przerobionych kruszców.

Wszystkie przedmioty składają się z określonego materiału lub materiałów.
W oparciu o skład materiału obiektu, materiały nadają im specjalne właściwości.
Te właściwości obejmują:

 • Trwałość struktury: Ma duże znaczenie np. projekt statku kosmicznego.
  • Strukturalną wytrzymałość statku kosmicznego można monitorować za pomocą Durability tool.
 • Wartość pancerza, Gęstość, and Przekształcalność są ważne przy wyborze materiału na zbroję.
  • Zewnętrzne poszycie statków kosmicznych i stacji również zalicza się do zbroi.
 • Waga jest czynnikiem, gdy używa się gęstego, ciężkiego lub po prostu dużej ilości materiałów zebranych razem dla dużego statku (takiego jak statek kapitałowy).
  • Statki o dużej wartości wagowej potrzebują więcej mocy aby się poruszać.


Materiały mogą reagować na obrażenia na kilka sposobów:

 • Materiały mogą się zepsuć.
  • Kształt i głębokość pękania zależy od właściwości materiału i energii uderzenia.
 • Materiały mogąpęknąć.
  • Trwalsze materiały nie niszczą się natychmiast ani nie niszczą części, a raczej pękają. Niektóre materiały pękają szybciej niż inne.

Cykl produkcyjny

Materiały mogą być tworzone i wykorzystywane do tworzenia innych urządzeń oraz części.
Oto ogólny opis działania cyklu produkcyjnego:

 1. Surowce wydobywcze. Albo za pomocą Pickaxe lub Urchin.
 2. Rafinowanie materiałów do określonego zastosowania.
 3. Urządzenia drukujące i części z różnych przetwarzanych materiałów.


Statystyki materiałów

 • Wartość pancerza - Ile Energii pocisku od broni, z jaką materiał może się oprzeć.
 • Ciepło - Próg i wartość odzwierciedlająca stan ciepła.
 • Korozja - Wartość progowa i redukcyjna dla korozji.
 • Przekształcalność -Reprezentuje zdolność materiału do zachowania formy w przypadku stresujących zdarzeń, takich jak ciepło, topnienie i naprężenia strukturalne. Reprezentuje również właściwości alotropowe.
 • Trwałość strukturalna - Ile strukturalnych odkształceń może poradzić sobie z innymi obiektami.
 • Gęstość - Jak gęsta struktura atomowa ma obiekt. Wyższa gęstość poprawia odporność na promieniowanie i uszkodzenia spowodowane uderzeniami. Gęstość poprawia także odporność materiału na korozję. Wyższa gęstość wpływa również na wagę obiektu.
 • Wytrzymałość - Zdolność materiału do wytrzymania ogólnej wytrzymałości na uszkodzenia. Wyższy wynik wytrzymałości zmniejsza próg przed zniszczeniem obiektu, gdy brakuje kawałków materiału (pękanie).

Surowce

Każdy surowiec we wszechświecie bazując na masie posiada podstawową wartość, która reprezentuje średnią cenę zanim jakiekolwiek dodatkowe ekonomiczne kalkulacje są uwzględniane.

Kamienie

Surowce występujące na powierzchniach asteroid. Zasobne, tanie i stale w popycie z powodu swojego powszechnego zastosowania w procesach przetwórczych.

Materiały kamienne
Nazwa Opis
Valkite (pył) Używany w narzędziu budowlanym jako tani materiał do budowy i wypełnień dla stacji.
Ajatite (pył) Używany jako podstawowy materiał dla wielu podstawowych elektrycznych urządzeń. Z pyłu Ajatite można również wytworzyć szkło.

Metaliczne rudy przemysłowe

Materiały przemysłowe
Nazwa Opis Wartość pancerza
Bastium Najpowszechniej używany metal. Większość obiektów w statkach jest zrobione z Bastium. Oferuje znakomitą wytrzymałość strukturalną obiektów. 500
Aegisium Materiał chroniący przed substancjami żrącymi. Używany w zbiornikach paliwa i innych chemikaliów. 900
Oninum Wytrzymały i ciężki metal używany jako opancerzenie w statkach. 3500
Charodium Przemysłowy metal odporny na wysokie temperatury. Używany głównie jako opancerzenie lub materiał budowlany jeżeli potrzebna jest odporność na ciepło. 1800
Merkerium Przemysłowy metal z niezwykłym przewodnictwem elektrycznym. 700
Lukium Używany jako ochrona przed promieniowaniem radiacyjnym.
900

Mniejsze metale szlachetne

Pomniejsze metale szlachetne, ustawione według rzadkości występowania (niżej=rzadziej)
Nazwa Opis
Tengium Lekki odporny na substancje żrące materiał z szerokim zastosowaniem w silnikach, elektronice i łuskach amunicji.
Ilmatrium Materiał z wysokim przewodnictwem, który bardzo dobrze może składować energię elektryczną. Używany w bateriach, elektronice i materiałach przenoszących ciepło.
Ukonium Używany w wysoko-pojemnościowych bateriach i generatorach jako transfer ciepła w swoim stanie ciekłym. Posiada bardzo niski próg topnienia oraz wchodzi w reakcję z tlenem.
Vokarium Powszechnie stosowany materiał w przeróżnej elektronice do transferu elektryczności i danych.
Exorium Radioaktywny metal stosowany w generatorach jako paliwo.

Metale szlachetne

Metale szlachetne, ustawione według rzadkości występowania (niżej=rzadziej)
Nazwa Opis
Kutonium Lekki i wytrzymały metal bez właściwości elektrycznych i radiacyjnych, co czyni go efektywnym w szerokim zastosowaniu przemysłowym.
Wytrzymałość i odporność na ciepło i korozje sprawia, że jest bardzo użyteczny w broniach, nardzędziach i innych przedmiotach/obiektach, które wymagają długiej żywotności i wytrzymałości.
Arkanium Używany w układach scalonych tworzących złożoną elektronikę w obiektach.
Wiele optyk, sensorów i małych urządzeń używa Arkanium.
Corazium Cenny i rzadki materiał używany w drogiej elektronice, takiej jak: FCU i MFC.
Oprócz tego posiada również właściwości odporności na korozję i substancje żrące, dzięki temu używany jest w przemyśle chemicznym.
Xhalium Najrzadszy z wszystkich metali szlachetnych, używany w najbardziej zaawansowanej elektronice w małych ilościach.
W MFC Xhaliumowy rdzeń CPU sprawia, że jest on najcenniejszym celem dla firm odzyskujących materiały.

Zamrożone materiały

Materiały zamrożone, ustawione według rzadkości występowania (niżej=rzadziej)
Nazwa Opis
Lód (Ice) Występuje na powierzchni asteroid. Oprócz zastosowania w napędach, lód jest używany w wielu chemikaliach i zawsze jest na niego wysoki popyt.
Surtrite Łatwopalna substancja chemiczna, używana w ładunkach podpalających.
Nhurgite Szeroko stosowana w materiałach wybuchowych i amunicji. Używane także do produkcji chłodziwa.
Haderite Używane w przemyśle chemicznym i zaawansowanej produkcji materiałów.
Karnite Używane w przemyśle chemicznym i zaawansowanej produkcji materiałów.

Stopy materiałów

Materiały zrobione z dwóch lub więcej innych materiałów
Nazwa Opis Wymaga Wartość pancerza
Velidenum Przezroczysty przypominający szkło materiał.
Pancerne Velidenum Wytrzymalsza wersja Velidenum.
Bastonium Lekki materiał z relatywnie wysoką wartością pancerza, używany w wojskowych opancerzeniach. Bastium, Kutonium