Sb forum speech.png DiscordLink.png FacebookLink.png RedditLink.png SteamLink.png TwitterLink.png YoutubeLink.png

Space:pl

From Starbase wiki
Jump to navigation Jump to search
English Deutsch Français Русский 简体中文

Podsumowanie

Przestrzeń jest ogromna i prawie nieskończona, z ciałami niebieskimi asteroidami pełnymi materiałów do wydobycia.

Skala

Aktualnie wykreślony układ gwiezdny zawiera:

  • Eos, gazowy gigant o średnicy 11 000 km
  • Różne księżyce
  • Pas asteroid o szerokości 2200 km (od krawędzi do krawędzi) i grubości 200 km (od góry do dołu)
  • Gęstość pasa asteroid wzrasta w środku (przybliżenie 200 / km3 do 2000 / km3)

Starbase sense of scale 1.jpg

Starbase sense of scale 2.jpg Aktualna mapa: https://cdn.discordapp.com/attachments/423790999052222466/699423195492647012/Map_Scale_2.png

Sense of scale 3.jpg

Asteroidy

Asteroidy są dostępne w różnych rozmiarach, zawierające zewnętrzną powłokę i wewnętrzny rdzeń, które są zbudowane z użytecznych materiałów. Asteroidy można rozbijać i wydobywać na miejscu lub w całości transportować na stację w celu udoskonalenia.
These are the current asteroid sizes found in the galaxy:

Starbase current asteroids.jpg

Strefy bezpieczeństwa

Główne stacje istnieją w bezpiecznych strefach kontrolowanych przez duże frakcje w celu zachowania pokoju między [Endoskeleton| mieszkańcami galaktyki].
Bezpieczne strefy są ograniczone do tych głównych stacji, chociaż ostatecznie bezpieczne strefy można ustanowić także w innych częściach galaktyki.

Księżyc

Eos ma dziesięć księżyców, najbliższy jest około 20000 km (55 godzin przy 100 m / s) od pasa asteroid. Uważa się, że największy księżyc ma 1000 km średnicy.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.