Sb forum speech.png DiscordLink.png FacebookLink.png RedditLink.png SteamLink.png TwitterLink.png YoutubeLink.png

Tools:pl

From Starbase wiki
Jump to navigation Jump to search
English Deutsch Français Polski Русский 简体中文

Podsumowanie

Lista najczęściej używanych narzędzi w znanej galaktyce znajduje się na tej stronie.

Narzędzia ręczne

Narzędzie do śrubStarbase tools bolt 18.10.2019.png

Narzędzie do śrub służy do mocowania i odłączania śrub do i od twardych podłoży, takich jak Bastium i Onium, najczęściej w pracach produkcyjnych i konstrukcyjnych.
Narzędzia do śrub są powszechnymi i przydatnymi narzędziami w wszelkiego rodzaju pracach budowlanych, od naprawiania drobnych uszkodzeń statku kosmicznego lub budowania i naprawy stacji dowolnej wielkości.


Narzędzie budowniczeStarbase tools building 18.10.2019.png

Jak sama nazwa wskazuje, narzędzia budowlane służą do budowania lub naprawy obiektów. Model ręczny umożliwia szybką naprawę nawet podczas podróży i gdy w pobliżu nie ma żadnych warsztatów.
Narzędzia budowlane wykorzystują wytopione i uszlachetnione materiały, takie jak bastium, do napraw i procesów budowlanych obiektów. Bez wymaganej ilości sztabek materiałów narzędzie nie nadaje się do użytku.


Narzędzie do kabliStarbase tools cable 6.8.2019.png

Narzędzie do kabli służy do ustawiania, usuwania i odłączania kabli elektrycznych. Narzędzie to jest powszechnie stosowane do łączenia urządzeń w celu budowania sieci danych oraz do innych prac związanych z instalacją elektryczną, takich jak konfiguracja oświetlenia.


Narzędzie określające sprawność

Narzędzie wytrzymałości służy do określania słabych części statków kosmicznych, które nie są w stanie wytrzymać podróży kosmicznych.
Narzędzie zostało zaprojektowane w celu zapobiegania krytycznym błędom w budowie i modyfikacji statku kosmicznego oraz w celu poprawy ogólnego bezpieczeństwa ruchu kosmicznego dla ogółu społeczeństwa.

Jak używać:

 • Narzędzia można użyć, po prostu wskazując je na statku kosmicznym, a następnie aktywując.
  • Narzędzie wyróżnia wybraną strukturę jako:
   • Zielony = trwałą
   • Czerwony = Nietrwałą

Notatka:

 • Statki kosmiczne muszą mieć co najmniej jedną bazę steru strumieniowego z sterów strumieniowych przymocowanymi do nich, aby narzędzie wytrzymałości mogło przetestować wytrzymałość statków.


Kilof

Pickaxe.png

Kilofy to narzędzia ręczne, które są podstawowym, ale często najbardziej niezawodnym sposobem na pozyskiwanie minerałów.
Ostry koniec kilofu służy do rozbijania twardych powierzchni, takich jak asteroidy, a tępy koniec służy do oddzielania i zbierania minerałów.

Sugeruje się, aby sparować kilof z plecakiem, lub plecakiem górniczym.


Narzędzie do rur

Narzędzia do rur służą do umieszczania lub usuwania rur zasobów, które np. transportująpropellant.


Jak używać:

 • Umieszczanie rur:
 1. Wyceluj w miejsce, od którego chcesz rozpocząć orurowanie za pomocą narzędzia do rur, i naciśnij spust.
 2. Śledź długość rury do miejsca, w którym rura ma się kończyć za pomocą narzędzia do rur, i naciśnij spust.
 • Usuwanie rur:
 1. Skieruj rurkę za pomocą narzędzia do rur i naciśnij spust, aby ją usunąć.
 2. Wyceluj w punkt połączenia rury za pomocą narzędzia, aby usunąć ten konkretny punkt rury i wszystkie rury podłączone do tego punktu.

Notatki:

 • Istnieje maksymalna długość odcinka rurowego na naciśnięcie spustu, co oznacza, że linia zmienia kolor na czerwony, gdy jest poza zasięgiem od pierwszego punktu.
 • Rurociągów nie można umieścić w powietrzu.
 • Tworzenie sieci rurociągowej


Piła mechaniczna

Starbase saw tool.png

Narzędzie, które tnie obiekty na poziomie złamania, nie powoduje uszkodzeń na poziomie wokseli. Piła tarczowa wymaga prądu do działania. Narzędzie wykorzystuje akumulator jako magazynek.

Jak używać:

 • Narzędzia można użyć, po prostu wskazując je na dowolny obiekt, a następnie przytrzymując klawisz akcji.
  • Działanie 1 (lewy przycisk myszy): Zniszcz odłam
  • Działanie 2 (prawy przycisk myszy): Odłącz odłam

Notatka:

 • Gęstość materiału i wartość pancerza będą odporne na brzęczenie i spowolnią cięcie.


Uniwersalne narzędzie

Uniwersalne narzędzie jest składanym ekranem montowanym na przedramieniu, służy do interakcji z mechanizmami urządzeń oraz narzędzi.


SpawarkaStarbase tools welding.png

Narzędzie spawalnicze służy do mocowania i odłączania części do / z modułów stacji.


Narzędzia do edytowania

Kreator stacji

Kreator stacji to narzędzie do edytowania, które można wykorzystać do łatwego konstruowania dużych obudów, lądowisk, sklepów lub stacji.
Do kreatora stacji można uzyskać dostęp z Mega stacji, które mają otwarte działki do wynajęcia.
Do działek najmu można dostać się za pośrednictwem terminala, z którego można również uzyskać umowę najmu.
Posiadaną działkę do wynajęcia można następnie edytować za pomocą kreatora stacji.


Inne narzędzia

Narzędzie do opinii

Narzędzie Feedback to narzędzie do zgłaszania błędów, problematycznych zachowań graczy lub przekazywania deweloperom wszelkich informacji zwrotnych.