Sb forum speech.png DiscordLink.png FacebookLink.png RedditLink.png SteamLink.png TwitterLink.png YoutubeLink.png

Jobs:pl

From Starbase wiki
Jump to navigation Jump to search
English Deutsch Français Русский 简体中文

Podsumowanie

Wszechświat oferuje różne możliwości endoszkieletom do budowania kariery i zdobywania pieniędzy na życie w kosmosie.
Podstawowe prace są odpowiednie dla robotów na początku ich kariery, ponieważ nie wymagają licencji ani specjalnego sprzetu.

Podstawowe prace

Wydobywanie asteroid

Mining.png

Wydobywanie asteroid jest podstawowym zadaniem endoszkieletów szukających sposobu na zarobek.
Mega Stacje znajdują się w pobliżu pól asteroid oferując prace wydobywcze dla chętnych pracowników.
Nadzorowane wydobycie jest łatwe na początek dla każdego, kto chce stać się sprawnym poszukiwaczem ucząc się handlu w bezpiecznym miejscu pracy.
Pracownicy logują się na stanowisku pracy w hali pracowniczej górników, gdzie otrzymują kilof oraz dostęp do asteroid.

Zadanie polega na wydobyciu asteroid i przeniesieniu wydobytych materiałów do strefy zbieracza.


Montaż

Stool assembly.png

Montaż jest zadaniem podstawowym dla każdego endoszkieleta szukającego sposobu na zarobek. Mega stacje oferują prace montażowe dla chętnych pracowników. Podstawowe prace montażowe to łatwy początek dla każdego, kto chce biegle posługiwać się narzędziem montażowym w bezpiecznym środowisku. Pracownicy logują się na stanowisku roboczym w hali montażowej, gdzie otrzymują narzędzie do śrub i dostęp do części, które mają zostać zmontowane.

Zadanie polega na skręceniu podstawowych części i przeniesieniu ich do strefy zbiórki.


Odzysk

Salvage is an entry-level job for any endoskeleton looking for a way to make some profit. Capital Mega Stations offer the salvage job for any willing workers. Basic salvage work is an easy start for anyone looking to become proficient with salvaging battlefields in a safe environment. Workers sign in at a workstation at the Salvage job hall, where they are given a buzzsaw, and access to various ships that are able to be salvaged.

The job consists of salvaging ships to a small enough size so the vacuum is able to collect them.


Inne prace

Niektóre możliwe przyszłe prace wspomniane przez developerów na discordzie:

  • Rozbiórka
  • Naprawianie statków
  • Budowa stacji
  • Handel