Sb forum speech.png DiscordLink.png FacebookLink.png RedditLink.png SteamLink.png TwitterLink.png YoutubeLink.png

Trading station:pl

From Starbase wiki
Jump to navigation Jump to search
English Deutsch Français Русский 简体中文

Przedstawienie stacji handlowych

Stacje handlowe zazwyczaj znajdują się w pobliżu Mega stacji lub pasów asteroid Każda stacja handlowa koncentruje się na imporcie i eksporcie różnych towarów, co oznacza, że cena zakupu towarów różni się w zależności od stacji.

Ceny i towary na stacjach handlowych

Towar:
Każda stacja ma własne listy rodzajów towarów, które sprzedaje i kupuje.
Ogólnie rzecz biorąc, mniejsze stacje oferują ograniczoną liczbę towarów w porównaniu do dużych stacji handlowych zlokalizowanych na Mega stacjach.
Różne rodzaje towarów można kupić w sklepach w postaci Broni, Pancerzy i Materiałów.

Every station have their own lists for merchandise category types they are selling and buying.
Generally, smaller stations offer a limited amount of goods in comparison to large trading stations located at Capital Mega Station.
Various types of goods can be bought from shops in the forms of Weapons, Armor and Materials

Podatki

  • Podatek Imperium
    • Stacje kontrolowane przez Imperium wymuszają stawki podatkowe na wszystkie towary sprzedawane lub kupowane z ich rynków.
  • Podatek Królestwa
    • Stacje kontrolowane przez Królestwo egzekwują stawki podatkowe na wszystkie towary sprzedawane lub kupowane z ich rynków.
  • Wolna przestrzeń
    • Niezależne stacje mają swoje unikalne stawki podatkowe.