Sb forum speech.png DiscordLink.png FacebookLink.png RedditLink.png SteamLink.png TwitterLink.png YoutubeLink.png

Kingdom:pl

From Starbase wiki
Jump to navigation Jump to search
English Deutsch Français Русский 简体中文
Królestwo
up
Struktura Przywództwa
Monarcha Joel the Just
Konsul Lord of Cheese
Ministrowie Blight of Powers
Myst von Gavreau
Supercat
Starfflame
Typ Rządu Federal semi-direct democracy under a parliamentary constitutional monarchy
Legislatura
  • Parlament
  • Senat
  • Mieszkańcy Królestwa
Informacje o frakcji
Oficjalne kolory: (De facto) Niebieski, biały, czerwony
Oficjalne Motto/Slogan Brak
Data założenia: Styczeń 31, 2020 (Deklaracja niedpoległości)

February 14, 2020 (Konstytucja ratyfikowana)

Siła członków 122 [1]
Discord https://discord.gg/ceJvk5s
Sprawy zagraniczne
Sojusze N/A
Wrogowie Empire (Zawieszenie broni)

Opis Frakcji

up
Królestwo jest jedną z największych frakcji we wszechświecie, rządzoną przez króla Joela the Justa.
Ich symbolem jest herb królewskiego domu, który ukazuję Tarczę Czerwonej Gwiazdy ozdobioną czerwonymi skrzydłami. Herb jest przyznawany ważnemu personelowi i statkom w obrębie frakcji.
Królestwo jest obecnie w stanie wojny z Imperium, drugą największą frakcją we wszechświecie.

Rząd

Przegląd

  • Rząd Królestwa jest monarchią konstytucyjną, a jego władza została przyznana królowi Joelowi, aby lud mógł rządzić własnym rządem, zgodnie z konstytucją.
  • Ustawodawstwo składa się z izby parlamentu, a także okręgu wyborczego, który składa się z wszystkich wyborców Królestwa. Ci dwaj są siłą prawodawczą i siłą napędową Królestwa.
  • Władza kierowana jest przez kanclerza, którego wszyscy obywatele wybierają co 4 miesiące, by działali jako ich władcy, który realizuje swoją wizję Królestwa i pełni rolę naczelnego wodza. Sześciu ministrów realizuje swoją wizję.
  • Sądownictwo to grupa zatytułowana Służba cywilna, która działa zarówno jako pośrednicy procesów rządowych, jak i sędziowie. Zarządzają również platformami społecznościowymi, takimi jak Discord.

Konstytucja

Główny artykuł: Konstytucja Królestwa

Od czasu ogłoszenia niepodległości pojawiło się wiele niewiadomych dotyczących dalszego postępowania. Tylko kilka rzeczy było jasnych dla wszystkich założycieli Królestwa. Przyznanie równe prawa wszystkim czującym robotom, Oddanie głosu w sprawach ich dotyczących oraz prawo do rzetelnej kary za popełnione przestępstwa. Celem naszego wielkiego narodu byłaby wspólna praca na rzecz poprawy wszystkich robotów.

'Pierwszy paragraf konstytucji królestwa

Na razie nie wprowadzono żadnych zmian w konstytucji.

Ministerstwa

Kingdom defense symbol.png
'Ministerstwo Obron

Ministerstwo obrony jest prawdopodobnie jednym z najpotężniejszych ministerstw ze względu na swój zakres i znaczenie, zarządzając całą armią królewską.
Są główną siłą wykonawczą w ze strony wojskowej.

Kingdom fa symbol.png
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest obliczem Królestwa poza jego granicami i działa jako główny pomost między nimi a innymi partiami spoza Królestwa.
Będąc dyplomatami, są jednym z najmniej zaludnionych ministerstw.

Kingdom infrastructure symbol.png
'Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo infrastruktury ponosi wielką odpowiedzialność za nadzorowanie prawie wszystkich oficjalnych budowli Królestwa, w tym zarówno planowanie, jak i realizację tej budowy.
Składa się z największych budowniczych i architektów Królestwa.

Kingdom rd symbol.png
Ministerstwo Badań i Rozwoju

Ministerstwo badań i technologii odgrywa wiodącą rolę w tworzeniu złotego standardu projektowania statków i środków obronnych, pracując nad stworzeniem tego, co Królestwo będzie masowo produkować, pozostając jednocześnie na czele postępowych technologii.
Zastępuje je znakomita grupa inżynierów, programistów i projektantów.

Kingdom production symbol.png
Ministerstwo produkcji i zasobów

Ministerstwo produkcji i zasobów ma za zadanie zarówno produkcję nakrętek, śrub i części do oficjalnych projektów Królestwa; a także pozyskiwanie zasobów do tego.
Składa się z kolekcji górników, robotników i obywateli, którzy po prostu zarabiają dodatkowe kredyty.

Kingdom trade symbol.png
Ministerstwo handlu

Ministerstwo handlu pełni rolę skarbu, a także tworzenia umów handlowych i umów w obrębie Królestwa i jego spółek.
Osoby myślące w sposób fiskalny tworzą niewielką grupę reprezentującą tę posługę.

Politycy

Wybory

Jak napisane w konstytucji królestwa, kanclerz będzie wybierany co 4 miesiące. Pierwszy kanclerz ma unikalny termin, ponieważ kończy się 2 miesiące po wydaniu EA.

1st Wybory

Pierwsze wybory kanclerza odbyły się w lutym 17th-19th 2020.

Runda kwalifikacyjna
Kandydat Głosy
Lord of cheese 23
Myst von Gavreau 9
Supercat 7
Fongsturion 4
Kratex[2] ?*

*Nie wiadomo, ile głosów otrzymał Kratex.

2nd round
Kandydat Głosy
Lord of cheese 27
Myst von Gavreau 12
Supercat 5
Fongsturion 4

Armia

Arms of the king sleeve.png
Ręce króla
Ręce króla składają się z żołnierzy Armii Królewskiej i są odpowiedzialni za wszystkie działania podczas wojny. Są podzieleni na dwie gałęzie, Królewską Obronę i Strażników Pokoju
Królestwo ma statki którymi dowodzą.
Armia Królewska jest jednym z kluczowych filarów armii Królestwa.

Relief company sleeve.png
Firma Serwisowa
Firma serwisowa odpowiada za fizyczne i psychiczne samopoczucie żołnierzy Armii Królewskiej oraz odpowiada za amunicję i uzbrojenie armii.

Royal engineers sleeve.png
Królewscy Inżynierowie
Królewscy Inżynierowie są siłami konserwacyjnymi armii królewskiej, zajmującymi sięwyposażeniem technologicznym, pojazdami i statkami wojsk królestwa.
Królewscy Inżynierowie są również w większości delegowani do pełnienia ról bojowych i oczekuje się, że będą wspierać wiele drużyn bojowych.

Rangi

Siły królestwa otrzymują różne stopnie w zależności od ich wydajności, czasu służby i gałęzi wojskowej..
Kingdom ranks final fonts.png

References

  1. Brane z Discorda Królestwa, Kwiecień 24 2020
  2. Zarchiwizowane w radzie cywilnej